Om Acta Norvegica

Acta Norvegica er en blogg om historiske primærkilder. Kilder om Andre verdenskrig og Norge. Primærkilder som ikke er lett tilgjengelige for det interesserte publikum. Originale nøkkeldokumenter fra norske, britiske, amerikanske og tyske arkiver gir oss nærhet til historien. Ved å vise frem slike originale dokumenter, sette dem i en historisk kontekst og reflektere rundt betydningen, kan vi gjøre vår okkupasjonshistorie mer levende og relevant for samtiden. De nasjonale fortellingene om Andre verdenskrig er tallrike og høyst levende i befolkningen, eksemplifisert med det store antall bøker som kommer hvert år med ulike tema om og fra okkupasjonstiden 1940-1945. Denne bloggen vil bringe den interesserte leser tett på autentiske historiske dokumentene som hadde stor betydning for krigens gang i Norge.