Acta Norvegica Arkiv

Etablering av web-basert løsning for tilgang til digitale versjoner av primærkilder.

Det arbeides med å finne finansiering for å gjøre AOK 20 (Armee Oberkommando Norwegen og 20. (Geb.) Armee Oberkommando) allment tilgjengelig slik de ligger organisert i NARA. Guiden for AOK 20, samt underliggende armekorps og divisjoner kan lastes ned som PDF-filer. Disse guidene viser hva som finnes av dokumentasjon for operasjonelle tyske militære enheter som stod i Norge og Nord-Finland under krigen.