Søndagen og Wehrmacht i Norge

Av og til finner en ganske oppsiktsvekkende og spesielle primærkilder. Et slikt eksempel er en ordre fra general Franz Böhme, datert 7. februar 1945. Böhme overtok kommandoen for de tyske styrkene i Norge etter Lothar Rendulic, og satt frem til kapitulasjonen i mai. Brevet han skrev vel en måned etter at han tiltrådte er ikke bare overraskende, det gir oss også grunn til å stusse og reflektere over den rådende fortellingen om viktigheten av Norge for Tyskland. Beskrivelser som «Festung Norwegen» eller Norge som Hitlers «skjebneområde», fremstår unektelig i et underlig lys etter å ha lest hva Böhme var opptatt av. Han ville ha slutt på praksisen med søndagsfri for de tyske soldatene!

Søndagsfri?

Du leser helt riktig: Søndagsfri. Til sin store overraskelse oppdaget Böhme at det var vanlig å «feire søndagen» i militære enheter i Norge. En praksis som må ha vært forstemmende å oppdage, ikke minst siden Böhme var en svært krigserfaren general. Hans tjenestehistorikk var som kommanderende general i Serbia (1941-1943), nestkommanderende for 36. (Geb.) Armee Korps (1943-1944) og sjef for 2. Panzer Armee (fra juni 1944) til han kom til Norge i januar 1945. Böhme ble anklaget for krigsforbrytelser på Balkan under rettsoppgjøret etter krigen, og tok sitt eget liv i 1947.

7. februar utstedte han en ordre for å få slutt på praksisen med søndagsfri for militære enheter i Wehrmacht. Denne praksisen var både beklagelig og ikke minst særdeles umusikalsk for den desperate kampen Tyskland førte for å overleve. Det var – i beste fall – en svært beklagelig mangel på kunnskap om Tysklands situasjon.

Ich habe zu meinen Erstaunen feststellen müssen, dass es noch Truppenteile und Dienstellen in Norwegen gibt, die den «Sonntag feiern». Daraus spricht ein bedauerliches Verkennen unsere Gesamtlage.

Jeg har til min forbauselse, oppdaget at det fortsatt er enheter og tjenestesteder i Norge som «feirer søndag». Dette indikerer en beklagelig mangel på kunnskap om vår generelle situasjon.

Franz Böhme om praksisen med søndagsfri for enheter i Wehrmacht i Norge i 1945. Kilde: Anlage til KTB 20. (Geb.) Armee Meldungen for perioden 1.2.45-28.2.45, PG75036/3, mikrofilm T312/1070, NARA, USA.

Böhme sin ordre kan vi saktens stusse over. Hva sier den oss både om og ikke minst hvordan den militære situasjonen var i Norge? Den harmonerer i alle fall dårlig med en fortelling om Norge som et viktig område som bandt opp store mengder tyske soldater i et «skjebneområde».

Søndagsfri i Norge

Brevet fra Böhme viser kanskje mest av alt hvor «fredelig» det egentlig var i Norge, i alle fall i området som utgjorde AOK Norwegen (fra Nordkinnhalvøya og sørover). 20. (Geb.) Armee – som lå i stillingskrig i nordlig del av Østfronten – praktiserte ikke søndagsfri. Trusselvurderingen gjort av overkommandoen i Norge tillot å gi troppene avveksling fra sin vanlige tjeneste på søndagen. Hverdagen i Norge var preget av rutine og kjedsomhet. For en offiser, var utplassering i Norge ensbetydende med karriærestopp. Derfor søkte mange seg bort fra landet. Omreisende teater, musikk, radio og ikke minst permisjonsreiser brøt opp ensformigheten.

Es gibt keine Dienstelle und keinen Truppenteil, die Sonntags nichts oder nichts mehr zu tun hätten.

Det er ikke noen tjenestesteder eller enheter som ikke har noe eller ingenting å gjøre på søndager.

Böhme retter en pekefinger til sine tropper i ordren av 7. februar 1945. Kilde: Anlage til KTB 20. (Geb.) Armee Meldungen for perioden 1.2.45-28.2.45, PG75036/3, mikrofilm T312/1070, NARA, USA.

Like ensformig var det ikke for alle tyske soldater. Det var en forskjell om han ble sendt til Lapplandsarmeen og Finland eller til Norge.

Nytt frontavsnitt

Vi må skille AOK Norwegen og 20. (Geb.) Armee, der førstnevnte i stor grad var rigget for å hindre en Vestalliert landing i Norge. Lapplandsarmeen førte krig mot sovjetiske styrker som del av Østfronten, frem til oktober 1944 da den ble trukket tilbake fra Finland til Norge. I desember 1944 ble de to slått sammen, og Falkenhorst avløst av Lothar Rendulic. I november 1944 var det nye frontavsnittet flyttet til Lyngenlinjen, der restene etter 20. (Geb.) Armee ble stående, som Armee Abteilung Narvik med vel 80 000 mann. Da Böhme overtok kommandoen var det ingen større krigshendelser i Norge, og fronten ved Lyngenlinjen var forholdsvis rolig. Og praksisen med søndagsfri var fremdeles gjeldende.

Irgendein Beitragt zur Stärkung der Kampfkräft ist immer noch zu leisten. Wer solche Notwendigkeit nicht sieht oder findet, ist blind, für seine Aufgabe ungeeignet oder gewissenlos.

Noe må gjøres for å styrke kampkraften. Enhver som ikke ser eller finner en slik nødvendighet, er blind, uegnet for sin oppgave eller useriøs.

Böhme i ordre av 7. februar 1945. Kilde: Anlage til KTB 20. (Geb.) Armee Meldungen for perioden 1.2.45-28.2.45, PG75036/3, mikrofilm T312/1070, NARA, USA.

Det må ha vært åpenbart for Böhme at praksisen måtte opphøre, særlig ut fra den desperate situasjonen Tyskland befant seg i. Noe måtte gjøres for å holde kampmoralen og -kraft oppe hos de tyske troppene i Norge.

Praksis måtte opphøre

Søndagen skulle heretter brukes til å gjøre nyttig arbeid som styrket moral og militær slagkraft. Böhme mente det var en plikt for den tyske mann og kvinne å gjøre sitt ytterste for fedrelandet. Han bad derfor alle sine militære ledere å bruke søndagen mer fornuftig.

Ich ersuche alle Kommandeure und Führer selbständiger Dienstelle und Einheiten, auch an Sonntagen von jedermann nutzbringende Arbeit leisten zu lassen. In diser Zeit der höchsten Belastung des deutches Volkes müssen jeder deutche Mann und jede deutche Frau das Höchstmögliche leisten.

Jeg ber alle kommandører og ledere av selvstendige tjenestesteder og enheter om å få alle til å gjøre nyttig arbeid, inkludert på søndager. I denne tiden med den største belastningen for det tyske folket, må enhver tysk mann og kvinne gjøre så godt de kan.

Böhme i ordren av 7. februar 1945. Kilde: Anlage til KTB 20. (Geb.) Armee Meldungen for perioden 1.2.45-28.2.45, PG75036/3, mikrofilm T312/1070, NARA, USA.
Franz Böhme – Wikipedia
General der Gebirgstruppe Franz Friedrich Böhme, sjef for den tyske overkommando i Norge fra 8. januar til mai 1945. Foto: Wikipedia.

Böhme avsluttet med: «Ordlyden i denne ordren skal kommuniseres umiddelbart til alle troppeenheter og tjenestesteder, og dens gjennomføring skal overvåkes.«

Dermed ble det gjort slutt på praksis med søndagsfri i Norge.

Ordren i original skrift

General Franz Böhme om praksisen med «søndagsfri» i Norge. Kilde: Anlage til KTB 20. (Geb.) Armee Meldungen for perioden 1.2.45-28.2.45, PG75036/3, mikrofilm T312/1070, NARA, USA.

Det er fristende å harselere med den vanlige fortellingen om Hitler sin besettelse og panikk for alliert invasjon i Norge. Den måtte i så fall kun komme mandag til lørdag, for søndag hadde Wehrmacht fri…

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.